Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TỔNG HỢP BÁO CHÍ

E-marketing là một giải pháp hiệu quả cho chiến lược marketing du lịch Việt Nam

 
Đây là ý kiến của ông Kai Partale, chuyên gia tư vấn du lịch của Dự án chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (ESRT) khi đề xuất một số ý tưởng về chiến lược marketing du lịch Việt Nam trong hội thảo “Thực hiện du lịch có trách nhiệm” ngày 19/4 bên lề hội chợ VITM 2013.

Theo ông Kai Partale, trong giai đoạn tới, Việt Nam nên đặt mục tiêu trở thành một điểm du lịch cần phải đến trong khu vực và trên thế giới, đồng thời thông qua các chiến dịch marketing dần dần định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên thị trường du lịch quốc tế. Việt Nam là quốc gia có tiềm năng nổi bật về văn hóa, bên cạnh đó, thiên nhiên, ẩm thực cũng là những yếu tố thu hút đối với nhiều đối tượng khách như khách châu Âu, châu Á…

Chiến lược marketing du lịch Việt Nam cần đưa ra một thông điệp trọng tâm - yếu tố then chốt trong xây dựng chiến lược. Du lịch Việt Nam đã có slogan là Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận nên thông điệp này cần được chuyển tải vào trong tất cả các sản phẩm du lịch. Thông qua thực hiện chiến lược marketing, ngành du lịch sẽ hiểu biết sâu hơn về các thị trường nguồn, thu được hiệu quả cao hơn trong công tác truyền thông và tối đa hóa được lợi ích từ đầu tư cho du lịch.

Ông Kai Partale đặc biệt lưu ý đến e-marketing (marketing điện tử), coi đây là một giải pháp quan trọng, mang lại hiệu quả cao và ít tốn kém. Internet đang dần trở thành nguồn thông tin chủ yếu đối với khách du lịch khi muốn tìm kiếm thông tin, ra quyết định du lịch và giao dịch đặt tour. Trong bối cảnh ngân sách đầu tư cho xúc tiến quảng bá của du lịch Việt Nam còn hạn chế thì e-marketing lại càng có ý nghĩa thiết thực. Ông gợi ý có thể thực hiện e-marketing qua các website của Tổng cục Du lịch, các trang mạng xã hội… 

Bài: Truyền Phương; ảnh: Anh Dũng
Nguồn: Trang web TCDL
Tin đưa ngày: 19/04/2013
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch