Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
LỊCH SỰ KIỆN

Lịch sự kiện tháng 7/2013

 
Tổng hợp các sự kiện của Dự án EU trong tháng 7/2013.

 • [Chuyến công tác] Phát triển Hệ thống VTOS
 • [Chuyến công tác] Đánh giá nhu cầu đào tạo
 • Đánh giá gói thầu đào tạo tại ASEAN
 • Mở và đánh giá thầu đào tạo tại Châu Âu
 • Đánh giá thầu dịch vụ Lô 2
 • Họp tổ công tác kỹ thuật tiêu chuẩn VTOS nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch
 • Họp tổ công tác kỹ thuật tiêu chuẩn VTOS nghiệp vụ Điều hành Tour
 • Chuyến công tác kỹ thuật
 • [Chuyến công tác] Đánh giá giữa kỳ
 • Chuyến khảo sát tới Châu Âu dành cho Cán bộ Tổng cục Du lịch
 • Họp Tổ công tác Kỹ thuật về Đánh giá nhu cầu đào tạo
 • Hội thảo Đánh giá nhu cầu đào tạo
 • [Chuyến công tác] Chính sách Du lịch có Trách nhiệm
 • Khóa đào tạo về quản lý dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Phiên họp với Sở VHTTDL/Tổ giúp việc 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng
 • Phiên họp với 3 Sở VHTTDL của vùng Duyên hải Miền Trung & Tổ chức quản lý điểm đến miền Trung

Xin vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 7/2013


Tin đưa ngày: 04/07/2013
Top


Các thông tin đã đưa

Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch