Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
LỊCH SỰ KIỆN

Lịch sự kiện tháng 11/2013

 
Tổng hợp các sự kiện của Dự án EU hoặc các sự kiện mà Dự án tham gia/hỗ trợ trong tháng 11/2013.

 • Các sự kiện chính:


  Khóa đào tạo ngắn hạn về Du lịch có trách nhiệm/Du lịch bền vững cho 20 cán bộ Sở VHTTDL
 • Khóa tập huấn Thuyết minh viên Du lịch [OTG04]
 • Họp với Lãnh đạo TCDL về triển khai Dự án
 • Khóa tập huấn về Trung tâm Thông tin Du lịch [TIC02]
 • Họp kỹ thuật để triển khai Trung tâm hỗ trợ du khách
 • Hội nghị thường niên lần thứ 2, chủ đề Chính sách Du lịch có Trách nhiệm và Chuyến Khảo sát kỹ thuật
 • Họp kỹ thuật lần 2 với 3 tỉnh Duyên hải miền Trung
 • Tuần Văn hóa Du lịch Di sản Xanh 2013
 • Khóa tập huấn Quản lý Khách sạn [SME06]
 • Khóa tập huấn về Trung tâm Thông tin Du lịch [TIC03]
 • Hội nghị của UNWTO về Du lịch Tâm linh
 • Khóa đào tạo Nghiệp vụ lưu trú tại nhà dân [HO02]
 • Khóa đào tạo Nghiệp vụ lưu trú tại nhà dân [HO03]


  Để xem thông tin chi tiết, xin vui lòng tải file:

File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 11/2013


Tin đưa ngày: 01/11/2013
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch