Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
LỊCH SỰ KIỆN

Lịch sự kiện tháng 8/2014

 
Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện trong tháng 8/2014 với rất nhiều hoạt động mà Dự án tham gia/hỗ trợ trong tháng này.

1. Điều tra khách du lịch tại khu vực duyên hải miền Trung

Thời gian: 1 - 3/8/2014

Địa điểm: Duyên hải miền Trung

 

2. Hỗ trợ xây dựng kế hoạch hoạt động cho Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch

Thời gian: 1 - 22/8/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

3. Khảo sát xây dựng Kế hoạch phát triển Du lịch cho Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Thời gian: 4 - 29/8/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

4. Điều tra khách du lịch tại Hạ Long

Thời gian: 5 - 10/8/2014

Địa điểm: Hạ Long

 

5. Tập huấn cho Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch

Thời gian: 5 - 13/8/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

6. Họp bàn về kế hoạch triển khai VTOS với Phái đoàn EU tại Việt Nam

Thời gian: 12/8/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

7. Họp Ban Chỉ đạo Dự án

Thời gian: 14/8/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

8. Chuỗi Hội thảo tập huấn về Du lịch có trách nhiệm

Thời gian: 16 - 20/8/2014

Địa điểm: Các địa phương

 

9. Họp bàn với UBND Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng về Kế hoạch Marketing Du lịch khu vực duyên hải miền Trung

Thời gian: 19 - 22/8/2014

Địa điểm: Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng

 

10. Họp sơ kết thực hiện Biên bản Thỏa thuận hợp tác với tỉnh Quảng Ninh

Thời gian: 28 - 29/8/2014

Địa điểm: Hạ Long

 

11. Họp đoàn cán bộ đi học tại Malaysia

Thời gian: 29/8/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

CÁC SỰ KIỆN DỰ KIẾN SẼ DIỄN RA:

12. Tập huấn cho Vụ Thị trường (TCDL) về Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Thời gian: 20/8/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

13. Chuyến Khảo sát học tập các điển hình tốt về Du lịch có trách nhiệm cho 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

Thời gian: 21 - 26/8/2014

Địa điểm: Duyên hải miền Trung

 

14. Họp Tổ công tác xây dựng báo cáo Du lịch 2013

Thời gian: 22/8/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

15. Hội thảo về Chương trình “2 trong 1” thí điểm đưa VTOS vào các cơ sở đào tạo Du lịch

Thời gian: 25 - 29/8/2014

Địa điểm: Hà Nội

 


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 8/2014


Tin đưa ngày: 29/07/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch