Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
LỊCH SỰ KIỆN

Lịch sự kiện tháng 9/2014

 
Tháng 9/2014 với rất nhiều hoạt động của Dự án EU:

 

 

 

 

1. Khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ các Sở VHTTDL

Thời gian: 31/8 - 29/9/2014

Địa điểm: Malaysia

 

2. Xử lý và phân tích số liệu điều tra khách du lịch giai đoạn 2

Thời gian: 3 - 30/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

3. Thảo luận với EuroCham về phối hợp tổ chức các Hội nghị Du lịch

Thời gian: 8/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

4. Chuyến khảo sát học tập các điển hình tốt về Du lịch có trách nhiệm cho các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Thời gian: 9 - 13/8/2014

Địa điểm: 3 tỉnh duyên hải miền Trung

 

5. Làm việc với Viện Du lịch bền vững (Lot 1) về triển khai hoạt động

Thời gian: 10/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

6. Tập huấn cho các Sở VHTTDL về Quản lý khủng hoảng

Thời gian: 15 - 19/9/2014

Địa điểm: Hạ Long

 

7. Xây dựng báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam

Thời gian: 15 - 26/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

8. Hỗ trợ Hiệp hội Du lịch Việt Nam

Thời gian: 15 - 30/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

9. Hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển Du lịch cho Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Thời gian: 15 - 30/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

10. Khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn

Thời gian: 16 - 21/9/2014

Địa điểm: Huế

 

11. Khóa tập huấn về vận hành Du lịch nghỉ tại nhà dân ở TTCĐ Mỹ Hòa Hưng

Thời gian: 16 - 21/9/2014

Địa điểm: An Giang

 

12. Tập huấn về Vận hành trung tâm thông tin Du lịch

Thời gian: 17 - 19/9/2014

Địa điểm: Hải Phòng

 

13. Khóa tập huấn Thuyết minh viên Du lịch

Thời gian: 17 - 21/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

14. Chuỗi Hội thảo tập huấn về Du lịch có trách nhiệm

Thời gian: 18 - 19/9/2014

Địa điểm: Cát Bà (Hải Phòng)

 

15. Hội thảo phổ biến và cập nhật hệ thống tiêu chuẩn VTOS

Thời gian: 19 - 21/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

16. Đoàn cán bộ TCDL tham gia khóa đào tạo dài hạn tại Châu Âu

Thời gian: 21/9/2014

Địa điểm: Anh Quốc

 

17. Tập huấn cho các Sở VHTTDL về Quản lý khủng hoảng

Thời gian: 22 - 26/9/2014

Địa điểm: Nha Trang

 

18. Khóa tập huấn về vận hành Du lịch nghỉ tại nhà dân ở TTCĐ Vàng Pheo

Thời gian: 23 - 28/9/2014

Địa điểm: Lai Châu

 

19. Hội thảo về Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2013

Thời gian: 24/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

20. Khóa tập huấn Thuyết minh viên Du lịch

Thời gian: 24 - 28/9/2014

Địa điểm: Lào Cai

 

21. Hội thảo phổ biến và cập nhật hệ thống tiêu chuẩn VTOS

Thời gian: 26 - 28/9/2014

Địa điểm: thành phố Hồ Chí Minh

 

22. Kỉ niệm ngày Du lịch thế giới

Thời gian 27/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

23. Các Hội thảo phổ biến nhãn Bông Sen Xanh

Thời gian: 29/9 - 2/10/2014

Địa điểm: Huế, Hội An, Đà Nẵng

 


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 9/2014


Tin đưa ngày: 03/09/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch