Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
LỊCH SỰ KIỆN

Lịch sự kiện tháng 10/2014

 
Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện tháng 10/2014 của Dự án với rất nhiều hoạt động hỗ trợ và đào tạo trong tháng này.

 

 

 

 

1. Hỗ trợ xây dựng Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam (chuyên gia David McEwen)

Thời gian: 1 - 3/10/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

2. Khóa tập huấn về Thuyết minh Du lịch theo tiêu chuẩn VTOS cho giảng viên các trường đào tạo nghề Du lịch (OTG-08)

Thời gian: 1 - 5/10/2014

Địa điểm: Huế

 

3. Xây dựng báo cáo Điều tra khách du lịch

Thời gian: 1 - 10/10/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

4. Hỗ trợ Hiệp hội Du lịch Việt Nam (chuyên gia Jim Flannery)

Thời gian: 1 - 10/10/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

5. Hội thảo phổ biến nhãn Bông Sen Xanh tới các địa phương

Thời gian: 1 - 18/10/2014

Địa điểm: Các địa phương

 

6. Hỗ trợ quản lý điểm đến (chuyên gia Robert Travers)

Thời gian: 1 - 31/10/2014

Địa điểm: Sa Pa, Hạ Long, Hà Nội

 

7. Hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển Du lịch cho Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Thời gian: 1 - 31/10/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

8. Hội thảo trình bày Dự thảo Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2013

Thời gian: 2/10/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

9. Hội thảo “Tăng cường hoạt động của các hiệp hội du lịch”

Thời gian: 3/10/2014

Địa điểm: Đà Nẵng

 

10. Họp với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam về chương trình hỗ trợ Quản lý điểm đến

Thời gian: 3/10/2014

Địa điểm: Quảng Nam

 

11. Khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS (HM-02)

Thời gian: 3 - 8/10/2014

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

 

12. Khóa đào tạo Đào tạo viên VTOS (ToT-01)

Thời gian: 3 - 12/10/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

13. Khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn (HM-03)

Thời gian: 7 - 12/10/2014

Địa điểm: Ninh Bình

 

14. Khóa tập huấn Kinh doanh lưu trú Du lịch tại nhà dân cho bản Phiêng Lơi (HST-07)

Thời gian: 7 - 12/10/2014

Địa điểm: Điện Biên

 

15. Khóa tập huấn về Thuyết minh Du lịch cho các tỉnh (OTG-09)

Thời gian: 8 - 12/10/2014

Địa điểm: Lào Cai

 

16. Hội thảo giới thiệu Tiêu chuẩn VTOS phiên bản 2013 (DW-03)

Thời gian: 9/10/2014

Địa điểm: Hạ Long

 

17. Hội thảo về kế hoạch hoạt động của Hiệp hội Du lịch Việt Nam

Thời gian: 9/10/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

18. Phiên họp kỹ thuật Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

Thời gian: 10/10/2014

Địa điểm: Hòa Bình

 

19. Khóa tập huấn cập nhật Đào tạo viên VTOS (RVT-03)

Thời gian: 10 - 12/10/2014

Địa điểm: Hạ Long

 

20. Hội thảo giới thiệu tiêu chuẩn VTOS phiên bản 2013 (DW-04)

Thời gian: 13/10/2014

Địa điểm: Hải Phòng

 

21. Khóa tập huấn về nghề Lễ tân cho giảng viên 5 trường Du lịch được Dự án tài trợ trang thiết bị giảng dạy (FO-01)

Thời gian: 13 - 19/10/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

22. Khóa tập huấn Kinh doanh lưu trú Du lịch tại nhà dân cho xã Măng Cành (HST-08)

Thời gian: 14 - 19/10/2014

Địa điểm: Kon Tum

 

23. Khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn (HM-04)

Thời gian: 14 - 19/10/2014

Địa điểm: Đà Nẵng

 

24. Khóa tập huấn về Thuyết minh Du lịch theo tiêu chuẩn VTOS cho giảng viên các trường đào tạo nghề Du lịch (OTG-10)

Thời gian: 15 - 19/10/2014

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

 

25. Hội thảo giới thiệu Tiêu chuẩn VTOS phiên bản 2013 (DW-05)

Thời gian: 16/10/2014

Địa điểm: Huế

 

26. Hội thảo về công tác Marketing các Di sản Thế giới tại Việt Nam

Thời gian: 17/10/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

27. Khóa tập huấn cập nhật Đào tạo viên VTOS (RVT-04)

Thời gian: 17 - 19/10/2014

Địa điểm: Huế

 

28. Tập huấn về Vận hành Trung tâm thông tin Du lịch

Thời gian: 17 - 19/10/2014

Địa điểm: Phú Quốc

 

29. Tập huấn Đánh giá viên nhãn Bông Sen Xanh

Thời gian: 19/10/2014

Địa điểm: Nha Trang

 

30. Tập huấn sử dụng phần mềm thống kê SPSS cho TCDL, TTTTDL, Viện NCPTDL

Thời gian: 20 - 22/10/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

31. Khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS cho giảng viên các trường đào tạo nghề Du lịch (HM-05)

Thời gian: 21 - 26/10/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

32. Khóa tập huấn về Thuyết minh Du lịch (OTG-11)

Thời gian: 22 - 26/10/2014

Địa điểm: Ninh Bình

 

33. Khóa tập huấn về Thuyết minh Du lịch (OTG-12)

Thời gian: 22 - 26/10/2014

Địa điểm: Hà Giang

 

34. Chuỗi Hội thảo tập huấn về Du lịch có trách nhiệm

Thời gian: 22 - 31/10/2014

Địa điểm: Đồng Tháp, Cần Thơ, Phú Yên

 

35. Hội thảo giới thiệu Tiêu chuẩn VTOS phiên bản 2013 (DW-06)

Thời gian: 23/10/2014

Địa điểm: Đà Nẵng

 

36. Khóa tập huấn cập nhật Đào tạo viên VTOS (RVT-05)

Thời gian: 24 - 26/10/2014

Địa điểm: Đà Nẵng

 

37. Các Hội thảo về Điều tra khách Du lịch

Thời gian: 24 - 31/10/2014

Địa điểm: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Sa Pa

 

38. Hỗ trợ mô hình Du lịch cộng đồng cho làng rau Ngọc Lãng

Thời gian: 26/10 - 7/11/2014

Địa điểm: Phú Yên

 

39. Hội thảo hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển Du lịch cho Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Thời gian: 29/10/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

40. Khóa đào tạo Đào tạo viên VTOS 10 tiêu chuẩn mới (ToT-02)

Thời gian: 31/10 - 9/11/2014

Địa điểm: Hà Nội

 


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 10/2014


Tin đưa ngày: 01/10/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch