Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
LỊCH SỰ KIỆN

Lịch sự kiện tháng 11/2014

 
Dự án EU trân trọng giới thiệu các hoạt động của Dự án trong tháng 11/2014.

1. Hỗ trợ mô hình Du lịch cộng đồng cho làng rau Ngọc Lãng

Thời gian: 28/10 – 2/11/2014

Địa điểm: Phú Yên

 

2. Khóa tập huấn Kinh doanh lưu trú Du lịch tại nhà dân cho huyện đảo Cô Tô (HST-09)

Thời gian: 28/10 – 2/11/2014

Địa điểm: Quảng Ninh

 

3. Khóa tập huấn về vận hành Trung tâm thông tin du lịch (TIC-07)

Thời gian: 31/10 – 2/11/2014

Địa điểm: Hạ Long

 

4. Hỗ trợ Tổng cục Du lịch tại Hội chợ Du lịch Thế giới 2014

Thời gian: 1 – 5/11/2014

Địa điểm: London (Anh Quốc)

 

5. Chuỗi Hội thảo tập huấn về Du lịch có trách nhiệm

Thời gian: 1 – 17/11/2014

Địa điểm: Các địa phương

 

6. Hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển Du lịch cho Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Thời gian: 3 - 22/11/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

7. Khóa tập huấn về Thuyết minh Du lịch theo tiêu chuẩn VTOS (OTG-11)

Thời gian: 5 - 9/11/2014

Địa điểm: Đà Nẵng

 

8. Khóa đào tạo Đào tạo viên VTOS (TOT-02)

Thời gian: 5 - 16/11/2014                                      

Địa điểm: Quảng Ninh

 

9. Hội thảo Giới thiệu tiêu chuẩn VTOS phiên bản 2013 (DW-06)

Thời gian: 6/11/2014

Địa điểm: Quảng Nam

 

10. Khóa tập huấn cập nhật Đào tạo viên VTOS (RVT-06)

Thời gian: 7 - 9/11/2014

Địa điểm: Quảng Nam

 

11. Khóa tập huấn về vận hành Trung tâm thông tin du lịch (TIC-08)

Thời gian: 7 - 9/11/2014

Địa điểm: Hải Phòng

 

12. Khóa tập huấn về Lễ tân theo tiêu chuẩn VTOS (FO-01)

Thời gian: 9 - 15/11/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

13. Khóa tập huấn Đánh giá viên cấp nhãn Du lịch bền vững Bông Sen Xanh

Thời gian: 11/11/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

14. Khóa tập huấn Kinh doanh lưu trú Du lịch tại nhà dân cho xã Krông Na (HST-10)

Thời gian: 11 - 16/11/2014

Địa điểm: Đắc Lắc

 

15. Khóa tập huấn về Thuyết minh Du lịch theo tiêu chuẩn VTOS (OTG-12)

Thời gian: 12 - 16/11/2014

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

 

16. Hội nghị thường niên về Du lịch có trách nhiệm

Thời gian: 13 - 14/11/2014

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

 

17. Tập huấn cho cán bộ các Sở VHTTDL về Chất lượng Dịch vụ

Thời gian: 17 - 21/11/2014

Địa điểm: Đà Lạt

 

18. Hội thảo phổ biến Nhãn Du lịch bền vững Bông Sen Xanh

Thời gian: 18/11/2014

Địa điểm: Đà Lạt

 

19. Khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS (HM-06)

Thời gian: 18 - 23/11/2014

Địa điểm: Hội An

 

20. Khóa tập huấn Kinh doanh lưu trú Du lịch tại nhà dân cho xã Kim Nọi (HST-11)

Thời gian: 18 - 23/11/2014

Địa điểm: Yên Bái

 

21. Khóa tập huấn về DLCTN cho cán bộ BQL các Khu bảo tồn thiên nhiên

Thời gian: 20 - 21/11/2014

Địa điểm: Hạ Long

 

22. Khóa đào tạo Đào tạo viên VTOS (TOT-03)

Thời gian: 21 - 30/11/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

23. Khóa tập huấn về Thuyết minh Du lịch theo tiêu chuẩn VTOS (OTG-13)

Thời gian: 26 - 30/11/2014

Địa điểm: Huế

 

24. Hội thảo Giới thiệu tiêu chuẩn VTOS phiên bản 2013 (DW-07)

Thời gian: 27/11/2014

Địa điểm: Nha Trang

 

25. Khóa tập huấn về DLCTN dành cho cán bộ BQL các điểm Di sản văn hóa

Thời gian: 27 - 28/11/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

26. Hội thảo tăng cường áp dụng tiêu chuẩn VTOS cho 40 trường đào tạo du lịch

Thời gian: 28/11/2014

Địa điểm: Đà Nẵng

 

27. Khóa tập huấn cập nhật Đào tạo viên VTOS (RVT-07)

Thời gian: 28 - 30/11/2014

Địa điểm: Nha Trang

 

28. Khóa tập huấn về vận hành Trung tâm thông tin du lịch (TIC-09)

Thời gian: 28 - 30/11/2014

Địa điểm: Đà Lạt

 

29. Chuyến tham quan học tập điển hình Du lịch có trách nhiệm cho 3 tỉnh duyên hải miền Trung

Thời gian: 28/11 – 1/12/2014

Địa điểm: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên

 

30. [Dự kiến] Phiên họp của Ban chỉ đạo Du lịch Quảng Nam

Thời gian: 4 - 7/11/2014

Địa điểm: Quảng Nam

 

31. [Dự kiến] Hội thảo hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển Du lịch cho Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Thời gian: 22/11/2014

Địa điểm: Hà Nội

 


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 11/2014


Tin đưa ngày: 03/11/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch