Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
LỊCH SỰ KIỆN

Lịch sự kiện tháng 3/2015

 
Dự án EU-ESRT trân trọng thông báo những hoạt động và sự kiện của Dự án trong tháng 3/2015.

 

 

 

 

1. Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB - Berlin 2015

Thời gian: 1 - 7/3/2015

Địa điểm: Đức

 

2. Khóa tập huấn về Phục vụ Buồng theo tiêu chuẩn VTOS (HK-01)

Thời gian: 3 - 8/3/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

3. Hội thảo về Toàn cầu hóa trong du lịch

Thời gian: 6 - 7/3/2015

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

 

4. Khóa tập huấn cập nhật Đào tạo viên VTOS (RVT-08)

Thời gian: 6 - 8/3/2015

Địa điểm: Đà Nẵng

 

5. Khóa tập huấn về Quản lý khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS (HM-10)

Thời gian: 7 - 12/3/2015

Địa điểm: Phú Yên

 

6. Khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho cán bộ quản lý các Khu bảo tồn thiên nhiên (RTPA-01)

Thời gian: 8 - 9/3/2015

Địa điểm: Hạ Long

 

7. Khóa tập huấn xây dựng chính sách và Quy hoạch Du lịch có trách nhiệm cho cán bộ quản lý tại địa phương (RTLA-09)

Thời gian: 9/3/2015

Địa điểm: Phan Thiết

 

8. Khóa tập huấn về Thuyết minh du lịch theo tiêu chuẩn VTOS (OTG-15)

Thời gian: 9 - 13/3/2015

Địa điểm: Thanh Hóa

 

9. Khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho cơ sở lưu trú (RTAC-19)

Thời gian: 10/3/2015                                            

Địa điểm: Phan Thiết

 

10. Khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho cán bộ quản lý các Khu di sản văn hóa (RTCH-01)

Thời gian: 10 - 11/3/2015

Địa điểm: Ninh Bình

 

11. Hội thảo giới thiệu tiêu chuẩn VTOS phiên bản 2013 (DW-08)

Thời gian: 11/3/2015

Địa điểm: Bình Thuận

 

12. Khóa tập huấn về Phục vụ Nhà hàng theo tiêu chuẩn VTOS (FB-01)

Thời gian: 11 - 16/3/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

13. Hội thảo giới thiệu tiêu chuẩn VTOS phiên bản 2013 (DW-09)

Thời gian: 13/3/2015

Địa điểm: Phú Yên

 

14. Tập huấn về vận hành Trung tâm thông tin Du lịch (TIC-11)

Thời gian: 16 - 18/3/2015

Địa điểm: Phú Thọ

 

15. Khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho cán bộ quản lý các Khu bảo tồn thiên nhiên (RTPA-02)

Thời gian: 19 - 20/3/2015

Địa điểm: Phú Quốc

 

16. Khóa đào tạo Đào tạo viên VTOS (ToT-05)

Thời gian: 20 - 29/3/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

17. Hội thảo về Phát triển Kinh tế-Xã hội của tỉnh Hà Giang

Thời gian: 20/3/2015

Địa điểm: Hà Giang

 

18. Hội thảo phổ biến nhãn Du lịch bền vững Bông Sen Xanh

Thời gian: 26/3/2015

Địa điểm: Vũng Tàu

 

19. Khóa tập huấn Đánh giá viên cấp nhãn Du lịch bền vững Bông Sen Xanh

Thời gian: 27/3/2015

Địa điểm: Vũng Tàu

 

20. Hội thảo phổ biến Quy hoạch Du lịch Vùng Nam Trung bộ

Thời gian: Chưa xác định

Địa điểm: Phú Yên

 

21. Hội thảo phổ biến Quy hoạch Du lịch Vùng Đông Nam bộ

Thời gian: Chưa xác định

Địa điểm: Bình Phước

 

 


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 3/2015


Tin đưa ngày: 02/03/2015
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch