Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
LỊCH SỰ KIỆN

Lịch sự kiện tháng 4/2015

 
Dự án EU-ESRT trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện tháng 4/2015 của Dự án

 

 

 

 

1. Hỗ trợ xây dựng Khung thẩm định tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam

Thời gian: 30/3 - 13/4/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

2. Khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS cho Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh (HM-11)

Thời gian: 31/3 - 5/4/2015

Địa điểm: Cửa Lò (Nghệ An)

 

3. Chuyến tham quan học tập điển hình tốt về Du lịch có trách nhiệm tại Tây Bắc cho 3 tỉnh duyên hải miền Trung

Thời gian: 1 - 5/4/2015

Địa điểm: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên

 

4. Hỗ trợ điều chỉnh Điều lệ Hội đồng Cấp chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch

Thời gian: 1 - 28/4/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

5. Hội thảo Du lịch có trách nhiệm và Di sản Văn hóa

Thời gian: 3/4/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

6. Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2015

Thời gian: 3 - 6/4/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

7. Khóa tập huấn Đánh giá viên cấp nhãn Du lịch bền vững Bông Sen Xanh

Thời gian: 4/4/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

8. Khóa tập huấn về Hướng dẫn Du lịch theo tiêu chuẩn VTOS (TG-01)

Thời gian: 6 - 11/4/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

9. Chuyến công tác đánh giá Dự án

Thời gian: 6 - 24/4/2015                                       

Địa điểm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng

 

10. Tập huấn về vận hành Trung tâm thông tin Du lịch (TIC-12)

Thời gian: 8 - 10/4/2015

Địa điểm: An Giang

 

11. Chuỗi tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm

Thời gian: 11 - 24/4/2015

Địa điểm: An Giang, Yên Bái, Kiên Giang, Quảng Bình

 

12. Kiểm toán Kế hoạch hoạt động số 3 (2014)

Thời gian: 13 - 17/4/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

13. Khóa tập huấn về Quản lý Sự kiện cho cán bộ các Sở VHTTDL khu vực phía Bắc

Thời gian: 13 - 17/4/2015

Địa điểm: Thanh Hóa

 

14. Hỗ trợ các tỉnh Tây Bắc mở rộng xây dựng các sản phẩm Du lịch mới

Thời gian: 13 - 20/4/2015

Địa điểm: Các tỉnh Tây Bắc mở rộng

 

15. Khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS (HM-12)

Thời gian: 14 - 19/4/2015

Địa điểm: Thanh Hóa

 

16. Hội thảo phổ biến nhãn Du lịch bền vững Bông Sen Xanh

Thời gian: 16/4/2015

Địa điểm: Hạ Long

 

17. Khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho cán bộ quản lý các Khu di sản văn hóa (RTCH-02)

Thời gian: 16 - 17/4/2015

Địa điểm: Phú Thọ

 

18. Khóa đào tạo Đào tạo viên VTOS (ToT-06)

Thời gian: 17 - 26/4/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

19. Khóa tập huấn về Quản lý Sự kiện cho cán bộ các Sở VHTTDL khu vực phía Nam

Thời gian: 20 - 24/4/2015

Địa điểm: Phú Quốc

 

20. Khóa tập huấn về Thuyết minh Du lịch theo tiêu chuẩn VTOS (OTG-17)

Thời gian: 21 - 25/4/2015

Địa điểm: Hạ Long

 

21. Khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho cán bộ quản lý các Khu bảo tồn thiên nhiên (RTPA-03)

Thời gian: 22 - 23/4/2015

Địa điểm: Phong Nha – Kẻ Bàng

 

22. Họp Tổ công tác xây dựng Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2014

Thời gian: Chưa xác định

Địa điểm: Hà Nội

 

23. Họp bàn về kế hoạch triển khai VTCB/VTOS

Thời gian: Chưa xác định

Địa điểm: Hà Nội

 


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 4/2015


Tin đưa ngày: 30/03/2015
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch