Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
LỊCH SỰ KIỆN

Lịch sự kiện tháng 5/2015

 
Dự án EU-ESRT xin trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện tháng 5/2015 của Dự án.

 

 

 

 

1. Các phiên họp của 3 Tổ công tác Hội đồng Tư vấn Du lịch

Thời gian: 4 - 8/5/2015

Địa điểm: Duyên hải miền Trung

 

2. Xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử cho chương trình Nụ cười Hạ Long

Thời gian: 4 - 8/5/2015

Địa điểm: Hạ Long

 

3. Hỗ trợ xác định sản phẩm và công tác tiếp thị du lịch theo hành lang tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai và hỗ trợ website 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

Thời gian: 4 - 26/5/2015

Địa điểm: 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

 

4. Hỗ trợ Phát triển sản phẩm Du lịch có trách nhiệm ở khu vực duyên hải miền Trung

Thời gian: 4 - 29/5/2015

Địa điểm: Duyên hải miền Trung

 

5. Tập huấn Nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm đối với làng nghề thủ công (RTCR-01)

Thời gian: 6/5/2015

Địa điểm: Đà Nẵng

 

6. Khóa tập huấn về Phục vụ trên tàu thủy Du lịch theo tiêu chuẩn VTOS (TBS-02)

Thời gian: 6 - 17/5/2015

Địa điểm: Hạ Long

 

7. Khóa tập huấn hướng dẫn thực hành các hộ lưu trú du lịch tại nhà dân (CHS-01)

Thời gian: 7 - 8/5/2015

Địa điểm: Hòa Bình

 

8. Chuỗi tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực thực hành Du lịch có trách nhiệm

Thời gian: 8 - 23/5/2015

Địa điểm: Sơn La, Khánh Hòa, Huế

 

9. Tập huấn Marketing có trách nhiệm cho các doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ

Thời gian: 11 - 15/5/2015                                      

Địa điểm: Thanh Hóa, Nghệ An

 

10. Xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử cho du lịch Núi Cấm

Thời gian: 11 - 29/5/2015

Địa điểm: An Giang

 

11. Khóa đào tạo Đào tạo viên VTOS (TOT-07)

Thời gian: 15 - 24/5/2015

Địa điểm: Huế

 

12. Tập huấn cho Viện NCPTDL về xây dựng quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia

Thời gian: 17 - 29/5/2015

Địa điểm: Đà Nẵng, Hà Nội

 

13. Khóa tập huấn về Phục vụ Buồng theo tiêu chuẩn VTOS (HK-02)

Thời gian: 18 - 23/5/2015

Địa điểm: Đà Nẵng

 

14. Hội thảo phổ biến Quy hoạch Tổng thể phát triển Du lịch Vùng cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Thời gian: 19/5/2015

Địa điểm: Đà Nẵng

 

15. Hội thảo giới thiệu tiêu chuẩn VTOS phiên bản 2013 (DW-10)

Thời gian: 20/5/2015

Địa điểm: Rạch Giá (Kiên Giang)

 

16. Hội thảo giới thiệu tiêu chuẩn VTOS phiên bản 2013 (DW-11)

Thời gian: 21/5/2015

Địa điểm: Phú Quốc (Kiên Giang)

 

17. Hội thảo phổ biến Quy hoạch Tổng thể phát triển Du lịch Vùng cho vùng Đông Nam Bộ

Thời gian: 21/5/2015

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

 

18. Khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho cán bộ quản lý các Khu di sản văn hóa (RTCH-03)

Thời gian: 21 - 22/5/2015

Địa điểm: Huế

 

19. Hội thảo giới thiệu tiêu chuẩn VTOS phiên bản 2013 (DW-12)

Thời gian: 25/5/2015

Địa điểm: Hải Phòng

 

20. Khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho cán bộ quản lý các Khu bảo tồn thiên nhiên (RTPA-04)

Thời gian: 25 - 26/5/2015

Địa điểm: Ninh Bình

 

21. Tập huấn về vận hành Trung tâm thông tin Du lịch (TIC-13)

Thời gian: 26 - 28/5/2015

Địa điểm: Cần Thơ

 

22. Khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS (HM-13)

Thời gian: 26 - 31/5/2015

Địa điểm: Hải Phòng

 


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 5/2015


Tin đưa ngày: 05/05/2015
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch