Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
LỊCH SỰ KIỆN

Lịch sự kiện tháng 1/2016

 
Dự án EU-ESRT trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện tháng 1/2016 của Dự án.

 

 

 

 

1. Các khóa tập huấn về thuyết minh du lịch theo tiêu chuẩn VTOS (OTG-25, 26)

Thời gian: 4 - 22/1/2016

Địa điểm: Quảng Ninh, Quảng Nam

 

2. Hỗ trợ Tăng cường Quản lý Điểm đến Du lịch có Trách nhiệm tại các vùng thí điểm

Thời gian: 4 - 29/1/2016

Địa điểm: Đà Nẵng

 

3. Hỗ trợ Tăng cường Điều phối ngành Du lịch và Phát triển Nguồn Nhân lực

Thời gian: 4 - 29/1/2016

Địa điểm: Hà Nội, vịnh Hạ Long

 

4. Họp khởi động triển khai công tác của chuyên gia quốc tế

Thời gian: 6/1/2016

Địa điểm: Đà Nẵng

 

5. Họp kỹ thuật với Tổ công tác Marketing vùng Duyên hải Miền Trung

Thời gian: 6/1/2016

Địa điểm: Đà Nẵng

 

6. Chuỗi tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có Trách nhiệm

Thời gian: 6 - 22/1/2016

Địa điểm: Cần Thơ, Huế, Kiên Giang, Quảng Bình

 

7. Họp với Sở VHTTDL Quảng Nam chuẩn bị cho cuộc họp kỹ thuật của 3 tỉnh Duyên hải miền Trung

Thời gian: 7/1/2016

Địa điểm: Tam Kỳ (Quảng Nam)

 

8. Hỗ trợ Viện NCPTDL nâng cao năng lực, tổ chức và hiệu suất công việc

Thời gian: 7 - 29/1/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

9. Tọa đàm về Cơ quan Quản lý Điểm đến và xây dựng sản phẩm Du lịch tham quan Mỏ Than

Thời gian: 8/1/2016

Địa điểm: Hạ Long

 

10. Các khóa tập huấn Kinh doanh lưu trú du lịch tại nhà dân (HST-22, 23, 24)

Thời gian: 11 - 30/1/2016

Địa điểm: Quảng Bình, Tuyên Quang, Kiên Giang

 

11. Các khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS (HM-22, 23)

Thời gian: 11 - 30/1/2016

Địa điểm: Hà Tĩnh, Hà Giang

 

12. Họp với nhóm Marketing của Hội đồng Tư vấn Du lịch rà soát công tác tổ chức Roadshow, E-marketing và tổ chức xúc tiến Du lịch Việt Nam ở nước ngoài

Thời gian: 12/1/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

13. Hội thảo của HHDLVN về xúc tiến Du lịch cho các tỉnh Tây Bắc

Thời gian: 12 - 15/11/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

14. Họp với Vụ Khách sạn về việc thực hiện các khóa đào tạo Kỹ năng Quản lý Khách sạn cho các Giám đốc khách sạn từ 4-5 sao tại Việt Nam diễn ra vào tháng 3

Thời gian: Tuần thứ 2

Địa điểm: Hà Nội

 

15. Tọa đàm về Xây dựng Quy hoạch Tổng thể Bán đảo Sơn Trà

Thời gian: Tuần thứ 3

Địa điểm: Đà Nẵng

 

16. Thảo luận về Du lịch MICE tại Hà Nội

Thời gian: 20/1/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

17. Hội thảo về Cơ quan Quản lý Điểm đến và xây dựng sản phẩm Du lịch tham quan Mỏ Than

Thời gian: 27/1/2016

Địa điểm: Hạ Long

 

18. Phiên họp Phối hợp với các nhà tài trợ cho Du lịch Việt Nam

Thời gian: 28/1/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

19. Hội nghị cấp cao của 3 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Thời gian: Dự kiến

Địa điểm: Kiên Giang

 

20. Hội nghị của 3 tỉnh Duyên hải miền Trung

Thời gian: Dự kiến

Địa điểm: Quảng Nam

 

21. Họp kỹ thuật với Bộ LĐTBXH về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề Du lịch trong ASEAN

Thời gian: Dự kiến

Địa điểm: Hà Nội

 

22. Làm việc với các chuyên gia tư vấn về Năm Du lịch Quốc gia 2017

Thời gian: Tuần thứ 4

Địa điểm: Hà Nội

 


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 1/2016


Tin đưa ngày: 06/01/2016
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch