Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
LỊCH SỰ KIỆN

Lịch sự kiện tháng 3/2016

 
Dự án EU-ESRT xin trân trọng giới thiệu các hoạt động của Dự án trong tháng 3/2016

 

 

 

 

1. Hỗ trợ khu vực Duyên hải miền Trung xây dựng trang web du lịch chung và bản đồ du lịch

Thời gian: 1 - 4/3/2016

Địa điểm: Các tỉnh Duyên hải miền Trung

 

2. Hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển điểm đến tại khu vực 4 tỉnh Bắc Miền Trung

Thời gian: 1 - 18/3/2016

Địa điểm: 4 tỉnh Bắc Miền Trung

 

3. Khóa tập huấn Tăng cường kỹ năng Quản lý khách sạn 4-5 sao của Việt Nam (HMS-01, 02, 03, 04)

Thời gian: 1 - 30/3/2016

Địa điểm: Hạ Long, Hà Nội, Lào Cai

 

4. Các khóa tập huấn nâng cao nhận thức và thực hành Du lịch có Trách nhiệm

Thời gian: 2 - 4/3/2016

Địa điểm: Thanh Hóa, Nghệ An

 

5. Khóa tập huấn marketing có trách nhiệm cho các doanh nghiệp Du lịch vừa và nhỏ (RTMK-20, 21)

Thời gian: 7 - 11/3/2016

Địa điểm: Phú Yên, Bình Định

 

6. Khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS (HM-25)

Thời gian: 7 - 12/3/2016

Địa điểm: Lào Cai

 

7. Khóa tập huấn kinh doanh lưu trú Du lịch tại nhà dân (HST-25, 26, 27)

Thời gian: 7 - 26/3/2016

Địa điểm: Huế, Lai Châu, Yên Bái

 

8. Hỗ trợ TCDL và 3 tỉnh Duyên hải miền Trung tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế ITB Berlin 2016

Thời gian: 9 - 13/3/2016

Địa điểm: Berlin (Đức)

 

9. Chương trình đánh giá thử nghiệm nghiệp vụ Lễ tân và Buồng

Thời gian: 9 - 19/3/2016

Địa điểm: Hà Nội, Kiên Giang, Huế

 

10. Hội thảo tăng cường hợp tác giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong đào tạo nghề Du lịch

Thời gian: 14 - 17/3/2016

Địa điểm: Kiên Giang, Huế

 

11. Hội thảo ứng dụng tiêu chuẩn VTOS trong đào tạo của các trường Du lịch khu vực Duyên hải miền Trung

Thời gian: 17/3/2016

Địa điểm: Huế

 

12. Khóa tập huấn về Thuyết minh Du lịch theo tiêu chuẩn VTOS (OTG-27)

Thời gian: 21 - 25/3/2016

Địa điểm: Đà Nẵng

 

13. Khóa đào tạo giảng viên nguồn về Kinh doanh lưu trú du lịch tại nhà dân (HSTOT-01)

Thời gian: 26 - 27/3/2016

Địa điểm: Yên Bái

 

14. [Dự kiến] Đại hội tổng kết nhiệm kỳ của Hiệp hội Du lịch

Thời gian: Tuần 4

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

 

15. [Dự kiến] Đại hội thành lập Hiệp hội đào tạo Du lịch

Thời gian: Tuần 4

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

 

16. Hội chợ Du lịch Quốc tế - VITM Hà Nội 2016

Thời gian: 14 - 17/4/2016

Địa điểm: Hà Nội

 


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 3/2016


Tin đưa ngày: 29/02/2016
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch