Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
LỊCH SỰ KIỆN
Lịch sự kiện tháng 4/2015

Dự án EU-ESRT trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện tháng 4/2015 của Dự án

Lịch sự kiện tháng 3/2015

Dự án EU-ESRT trân trọng thông báo những hoạt động và sự kiện của Dự án trong tháng 3/2015.

Lịch sự kiện tháng 2/2015

Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện của Dự án tháng 2/2015.

Lịch sự kiện tháng 1 - 2/2015

Dưới đây là những sự kiện do Dự án tổ chức/phối hợp tổ chức trong tháng 1 - 2/2015

Lịch sự kiện tháng 12/2014

Dự án EU xin trân trọng giới thiệu các hoạt động của Dự án trong tháng 12/2014.

Lịch sự kiện tháng 11/2014

Dự án EU trân trọng giới thiệu các hoạt động của Dự án trong tháng 11/2014.

Lịch sự kiện tháng 10/2014

Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện tháng 10/2014 của Dự án với rất nhiều hoạt động hỗ trợ và đào tạo trong tháng này.

Lịch sự kiện tháng 9/2014

Tháng 9/2014 với rất nhiều hoạt động của Dự án EU:

Trang:  1  2  3  4  5 
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch