Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DOWNLOAD
Báo cáo khảo sát lực lượng lao động du lịch năm 2015 khu vực ba tỉnh Duyên hải miền Trung

Size: Kích thước: 6 MB - Downloaded: 298 - 25/03/2016

Dự án EU-ESRT đã thực hiện “Nghiên cứu khảo sát lực lượng lao động du lịch tại khu vực 3 tỉnh Duyên hải miền Trung - Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam năm 2015 nhằm đưa ra các khuyến nghị cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương, các đơn vị/doanh nghiệp trong lĩnh vực lưu trú, lữ hành và cơ sở đào tạo nghề du lịch về việc xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực địa phương và chính sách đào tạo mới, đào tạo tại chỗ, cũng như các công tác lựa chọn/ tuyển dụng nhân viên trong các doanh nghiệp”.

Báo cáo khảo sát lực lượng lao động du lịch năm 2015 tại khu vực 3 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long

Size: Kích thước: 5 MB - Downloaded: 271 - 08/03/2016

Báo cáo đã phân tích thực trạng về giới tính, loại hình lao động, bằng cấp, cũng như đánh giá về mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của lực lượng lao động trong lĩnh vực lưu trú, lữ hành, đào tạo nghề du lịch và các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng lao động. Qua đó, báo cáo chỉ ra sự thiếu hụt đối với các vị trí công việc chính trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú và lữ hành, cả về chất lượng và số lượng tại khu vực 3 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Bản đồ và Báo cáo kỹ thuật Phát triển sản phẩm du lịch khu vực Duyên hải miền Trung

Size: Kích thước: 3 MB - Downloaded: 317 - 16/02/2016

Báo cáo kỹ thuật về Phát triển sản phẩm du lịch Khu vực Duyên hải miền Trung đã được chuyên gia Dự án EU-ESRT hoàn thiện, nhằm tăng cường công tác quản lý điểm đến và marketing sản phẩm du lịch ở cấp độ khu vực cho ba tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng. Báo cáo đã đưa ra những phân tích bối cảnh sát với tình hình thực tế của ngành Du lịch tại khu vực, trên cở sở đó, xác định và đánh giá các sản phẩm du lịch ưu tiên để có thể kết nối và phát triển, tạo nên một điểm đến cấp vùng.

Bản đồ và Báo cáo kỹ thuật Phát triển sản phẩm du lịch khu vực 3 tỉnh ĐBSCL

Size: Kích thước: 3 MB - Downloaded: 310 - 16/02/2016

Báo cáo kỹ thuật về Phát triển sản phẩm du lịch Khu vực ba tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long gồm An Giang, Cần Thơ và Kiên Giang đã được các chuyên gia Dự án EU-ESRT tập trung xây dựng và hoàn thiện nhằm tăng cường công tác quản lý điểm đến và marketing sản phẩm du lịch. Đi kèm với báo cáo, các chuyên gia của Dự án EU-ESRT cũng đã đưa ra bản đồ sản phẩm du lịch của khu vực được xây dựng dựa trên các chuyến khảo sát thực tế. Đây được xem là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước các địa phương sử dụng trong hoạt động hoạch định và phát triển du lịch của địa phương nói riêng và của khu vực nói chung trong thời gian tới.

Bản đồ và Báo cáo kỹ thuật Phát triển sản phẩm du lịch dọc Quốc lộ 6 và lưu vực sông Đà

Size: Kích thước: 4 MB - Downloaded: 257 - 16/02/2016

Báo cáo kỹ thuật Phát triển sản phẩm du lịch dọc Quốc lộ 6 và lưu vực song Đà đã được các chuyên gia Dự án EU-ESRT tập trung xây dựng và hoàn thiện nhằm tăng cường công tác quản lý điểm đến và marketing sản phẩm du lịch. Báo cáo này đã chỉ ra mười cụm sản phẩm ưu tiên, phân tích thực trạng và những thiếu hụt của sản phẩm, đánh giá chức năng của sản phẩm, đồng thời cũng rút ra một loạt kiến nghị nhằm củng cố các sản phẩm du lịch.

Bản đồ và Báo cáo kỹ thuật Phát triển sản phẩm du lịch khu vực hành lang tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai

Size: Kích thước: 3 MB - Downloaded: 300 - 16/02/2016

Báo cáo kỹ thuật về Phát triển sản phẩm du lịch Khu vực hành lang tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai đã được các chuyên gia Dự án EU-ESRT tập trung xây dựng và hoàn thiện nhằm tăng cường công tác quản lý điểm đến và marketing sản phẩm du lịch. Báo cáo đã đưa ra những phân tích bối cảnh cũng như các sản phẩm du lịch, các thị trường, phân khúc thị trường và các tuyến du lịch chính sát với tình hình thực tế của ngành Du lịch tại khu vực, trên cở sở đó, xác định và đánh giá các sản phẩm du lịch ưu tiên để có thể kết nối và phát triển, tạo nên một điểm đến cấp vùng.

Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2014

Size: Kích thước: 11 MB - Downloaded: 1313 - 18/11/2015

Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2014 gồm 7 chương, cung cấp cho tất cả các bên liên quan về những hoạt động chính của ngành Du lịch trong năm 2014 bao gồm hoạt động lữ hành, lưu trú, vận chuyển, marketing và xúc tiến du lịch. Dữ liệu trong báo cáo được dựa trên dữ liệu thống kê, kết quả các cuộc khảo sát, điều tra khách du lịch của Tổng cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Du lịch và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch các tỉnh, thành phố. Trên cơ sở đó, các cán bộ của Tổng cục Du lịch cùng với chuyên gia thống kê của Dự án EU-ESRT đã xây dựng thí điểm Báo cáo này. Đây là lần đầu tiên ngành Du lịch Việt Nam có một tài liệu tổng hợp được xây dựng theo kinh nghiệm quốc tế, giúp đánh giá được những tác động kinh tế và xã hội của Du lịch để quản lý và phát triển du lịch một cách bền vững.

Báo cáo kỹ thuật “Hỗ trợ quản lý điểm đến – An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ”

Size: Kích thước: 2 MB - Downloaded: 871 - 13/08/2015

Báo cáo kỹ thuật “Hỗ trợ quản lý điểm đến – An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ” do Dự án EU-ESRT xây dựng năm 2015 trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác liên kết phát triển Du lịch 3 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ký ngày 18/10/2014. Báo cáo được xem là tài liệu tham khảo hữu ích cho ngành Du lịch 3 địa phương để nghiên cứu khi xây dựng kế hoạch hoạt động của mình cho giai đoạn tới. Báo cáo tập trung phân tích hiện trạng và chỉ ra các phát hiện chính về ngành Du lịch của 3 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, trên cơ sở đó đưa ra các đề xuất cho phát triển sản phẩm, chất lượng dịch vụ và marketing đến năm 2020 cho ngành du lịch của 3 địa phương.

Trang:  2  3  4 
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch