Tổng cục Du lịch tổ chức Chương trình khảo sát một số điểm du lịch tại tỉnh Ninh Bình

Cập nhật:
Lượt xem: 2.683

Trong hai ngày 22 và 23/11/2013, Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch) đã kết hợp với Sở VHTTDL Ninh Bình, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Bình tổ chức đoàn khảo sát một số điểm du lịch tại tỉnh Ninh Bình. Cùng tham gia đoàn, các phóng viên của Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) đã ghi lại một số hình ảnh các hoạt động xung quanh chuyến khảo sát này: