Toàn cảnh Đối thoại chính sách cao cấp APEC về Du lịch bền vững 2017 (ảnh: Truyền Phương)

Cập nhật:
Lượt xem: 1.105