Lễ Mít tinh kỷ niệm 57 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (ảnh: Truyền Phương)

Cập nhật:
Lượt xem: 995