Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản (Ảnh: TCDL)

Cập nhật:
Lượt xem: 1.696