Toàn cảnh các hoạt động của đoàn Việt Nam tại Diễn đàn Du lịch ASEAN 2018 (Ảnh: Thanh Tâm)

Cập nhật:
Lượt xem: 2.185