Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại 4 thành phố của Trung Quốc (Ảnh: Thanh Tâm)

Cập nhật:
Lượt xem: 2.337