Chùa Linh Ứng - Cây đa di sản - Đỉnh Bàn Cờ (Bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng) - ảnh: Hồng Thanh, Khánh Luân

Cập nhật:
Lượt xem: 4.191