Đoàn doanh nghiệp Malaysia khảo sát sản phẩm du lịch Việt Nam (Ảnh: Thanh Tâm)

Cập nhật:
Lượt xem: 2.293