Một số hình ảnh về Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 ở Cao Bằng

Cập nhật:
Lượt xem: 2.899

(TITC) - Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 cách thành phố Cao Bằng khoảng 40 km (theo hướng quốc lộ 4A từ Cao Bằng đi Lạng Sơn) có 19 điểm di tích được phân bố thành 4 cụm di tích nằm trên địa bàn 3 xã và 1 thị trấn của huyện Thạch An.