Đoàn công tác của Tổng cục Du lịch khảo sát đồi cát Bàu Trắng, Mũi Né, Bình Thuận (Ảnh: Thế Phi)

Cập nhật:
Lượt xem: 2.833