Năm 2020 là thời điểm các thế hệ những người làm du lịch tự hào nhìn lại quá trình lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển. Du lịch Việt Nam đã vươn lên trở thành ngành kinh tế quan trọng của đất nước, đón và phục vụ trên 100 triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế, đóng góp 9,2% GDP, tạo ra hàng triệu việc làm và là động lực thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành, lĩnh vực khác. Du lịch Việt Nam là điểm sáng trên bản đồ du lịch thế giới, được cộng đồng quốc tế công nhận với nhiều giải thưởng hàng đầu. Lịch sử 60 năm qua của ngành Du lịch trải qua nhiều giai đoạn với những nhiệm vụ khác nhau. Từ sự ra đời trong những năm tháng chiến tranh phục vụ các đoàn khách của Đảng, Nhà nước, cho tới giai đoạn củng cố đội ngũ, tổ chức và cơ sở vật chất kỹ thuật để chuyển dần sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đến sự vươn lên mạnh mẽ trong thời kỳ đất nước mở cửa và hội nhập quốc tế để có được tầm vóc như ngày hôm nay. Ngành Du lịch đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác. 

Xem tiếp>>