09/07/2020
(TITC) - Trong giai đoạn chiến tranh và trước khi mở cửa nền kinh tế, ngành Du lịch Việt Nam chủ yếu đón tiếp các đoàn khách nước ngoài, phục vụ công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Từ ...
09/07/2020
(TITC) - Cùng với sự phát triển của du lịch Việt Nam, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ngày càng được đầu tư, đổi mới theo hướng hiện đại, phù hợp với sự phát triển kinh tế - ...
08/07/2020
(TITC) - Sự gia tăng nhanh chóng lượng khách du lịch trong nước và quốc tế cùng với môi trường kinh doanh du lịch ngày càng thuận lợi đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành ...
07/07/2020
(TITC) - Với nỗ lực mở rộng hợp tác quốc tế, đến nay du lịch Việt Nam đã ký kết trên 100 điều ước, thỏa thuận  hợp tác quốc tế về du lịch với các nước, tạo điều kiện và ...