- Ngày 29/11/2019, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có thông báo về công nhận kết quả thi tuyển công chức vòng 1 và thông báo lịch thi vòng 2 năm 2019.
- Ngày 9/5/2018, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 536/TCDL-HTQT thông báo về chương trình học bổng ELE FOCALAE của Chính phủ Colombia.
– Ngày 09/10, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có thông báo về kết quả của kỳ thi tuyển công chức năm 2017.
(TCDL) – Tổng cục Du lịch thông báo thông tin về kỳ thi tuyển công chức năm 2017.
(TCDL) – Hội đồng thi tuyển viên chức Tổng cục Du lịch năm 2017 thông báo điểm thi và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi viên chức năm 2017.

Hết bài viết

Hết trang để tải

Online: 364

Số lượt truy cập trong tháng: 2.558.216

Số lượt truy cập trong năm: 16.508.948