Tài liệu chuyên ngành (30 bài viết)
- Nhằm chuẩn bị hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN dự kiến được thành lập vào năm 2015, BQL Dự án EU xin trân trọng giới thiệu bộ ...
Mục đích của Đánh giá nhu cầu đào tạo quốc gia cho ngành du lịch tại Việt Nam là đưa ra thông tin cập nhật nhất về nhu cầu đào ...
Tài liệu về hệ thống nhận diện Thương hiệu Du lịch Việt Nam được sử dụng như một công cụ nhằm quản trị hình ảnh thương hiệu một cách đồng ...

Hết bài viết

Hết trang để tải

Online: 566

Số lượt truy cập trong tháng: 3.967.297

Số lượt truy cập trong năm: 29.791.825