Tổng số: 370
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích dẫn
933/QĐ-TTg 14/06/2021

Quyết định số 933/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14/6/2021 về việc Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

671/QĐ-TTg 06/05/2021

Quyết định số 671/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/5/2021 về việc Kiện toàn nhân sự Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

52/2021/NĐ-CP 19/04/2021

Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/4/2021 về việc Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021

875/QĐ-BKHCN 19/04/2021

Quyết định số 875/QĐ-BKHCN ngày 19/4/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng biệt thự du lịch (TCVN 7795:2021)

69/QĐ-TTg 15/01/2021

Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

2289/QĐ-TTg 31/12/2020

Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến năm 2030

3941/QĐ-BKHCN 31/12/2020

Quyết định số 3941/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13259:2020 Du lịch cộng đồng - Yêu cầu về chất lượng dịch vụ

07/2020/TT-BVHTTDL 15/10/2020

Thông tư 07/2020/TT-BVHTTDL ngày 15/10/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

2638/QĐ-BVHTTDL 21/09/2020

Quyết định 2638/QĐ-BVHTTDL ngày 21/9/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

2354/QĐ-BVHTTDL 24/08/2020

Quyết định số 2354/QĐ-BVHTTDL ngày 24/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành về việc công nhận Khu Du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận

91/2020/NĐ-CP 14/08/2020

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

2091/QĐ-BVHTTDL 27/07/2020

Quyết định số 2091/QĐ-BVHTTDL ngày 27/7/2020 của Bộ VHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

1129/QĐ-TTg 27/07/2020

Quyết định 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam

2032/QĐ-BVHTTDL 16/07/2020

Quyết định số 2032/QĐ-BVHTTDL ngày 16/7/2020 của Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

65/2020/NĐ-CP 10/06/2020

Nghị định số 65/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh

83/NQ-CP 27/05/2020

Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

79/NQ-CP 25/05/2020

Nghị quyết số 79/NQ-CP của Chính phủ: Về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử

35/2020/TT-BTC 05/05/2020

Thông tư 35/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

147/QĐ-TTg 22/01/2020

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030

13/2019/TT-BVHTTDL 25/11/2019

Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ban hành ngày 25/11/2019 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

3720/QĐ-BVHTTDL 28/10/2019

Quyết định 3720/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2019 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Quy chế quản lý, kinh doanh căn hộ du lịch và biệt thự du lịch

22/05/2019

Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nước Cộng hòa, Xã hội, Chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Liên bang về Du lịch - Liên bang Nga về Hợp tác trong lĩnh vực Du lịch giai đoạn 2019 -2024

45/2019/NĐ-CP 21/05/2019

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

1783/QĐ-BVHTTDL 17/05/2019

Quyết định số 1783/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025

1501/QĐ-BVHTTDL 24/04/2019

Quyết định số 1501/QĐ-BVHTTDL ngày 24/4/2019 của Bộ VHTTDL ban hành về việc công nhận Khu du lịch quốc gia Trà Cổ, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

161/QĐ-TCDL 09/04/2019

Quyết định số 161/QĐ-TCDL của Tổng cục Du lịch ngày 9/4/2019 về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam

17/2019/NĐ-CP 01/02/2019

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

128/QĐ-TTg 25/01/2019

Quyết định số 128/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030

44/QĐ-TTg 09/01/2019

Quyết định số 44/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch

02/NQ-CP 01/01/2019

Nghị quyết Về việc tiếp thục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

4788/QÐ-BVHTTDL 24/12/2018

Quyết định 4788/QĐ-BVHTTDL ngày 24/12/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch”

1774/QĐ-TTg 19/12/2018

Quyết định số 1774/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

1775/QĐ-TTg 19/12/2018

Quyết định số 1775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

1772/QĐ-TTg 18/12/2018

Quyết định số 1772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

1771/QĐ-TTg 18/12/2018

Quyết định số 1771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

4603/QÐ-BVHTTDL 17/12/2018

Quyết định số 4603/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 17/12/2018 Về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

49/2018/QĐ-TTg 12/12/2018

Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

1685/QĐ-TTg 05/12/2018

Quyết định số 1685/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt đề án Cơ cấu lại ngành Du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn

1671/QĐ-TTg 30/11/2018

Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025"

54/NQ-CP 05/10/2018

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2018

2646/QĐ-BVHTTDL 13/07/2018

Quyết định số 2646/QĐ-BVHTTDL ngày 13/7/2018 của Bộ VHTTDL ban hành về việc công nhận Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang

744/QĐ-TTg 18/06/2018

Quyết định số 744/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2030

526/QĐ-TTg 15/05/2018

Quyết định số 526/QĐ-TTg của Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, tỉnh Hà Nam đến năm 2030

17/2018/QĐ-TTg 30/03/2018

Quyết định 17/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

33/2018/TT-BTC 30/03/2018

Thông tư số 33/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doạnh dịch vụ lữ hành nước ngoài

34/2018/TT-BTC 30/03/2018

Thông tư số 34/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

1066/QĐ-BVHTTDL 28/03/2018

Quyết định số 1066/QĐ-BVHTTDL ngày 28/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch

92/QĐ-TCDL 12/03/2018

Quyết định ban hành quy định về cấu trúc và dung lượng đề thi nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

168/2017/NĐ-CP 31/12/2017

Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

2127/QĐ-TTg 29/12/2017

Quyết định số 2127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên đến năm 2030

 
Tổng số: 35
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1

Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
2

Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh

Lĩnh vực khác Sở VHTTDL/Sở Du lịch
3

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Lữ hành Tổng cục Du lịch
4

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Lữ hành Tổng cục Du lịch
5

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Lữ hành Tổng cục Du lịch
6

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

Lữ hành Tổng cục Du lịch
7

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

Lữ hành Tổng cục Du lịch
8

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

Lữ hành Tổng cục Du lịch
9

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực

Lữ hành Tổng cục Du lịch
10

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

Lưu trú du lịch Tổng cục Du lịch
11

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
12

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
13

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
14

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
15

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
16

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
17

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
18

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
19

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
20

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng* hoặc bị tiêu hủy

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
21

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
22

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
23

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
24

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
25

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
26

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
27

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
28

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
29

Thủ tục công nhận điểm du lịch

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
30

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

Lưu trú du lịch Sở VHTTDL/Sở Du lịch
31

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Lĩnh vực khác Sở VHTTDL/Sở Du lịch
32

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Lĩnh vực khác Sở VHTTDL/Sở Du lịch
33

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Lĩnh vực khác Sở VHTTDL/Sở Du lịch
34

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Lĩnh vực khác Sở VHTTDL/Sở Du lịch
35

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Lĩnh vực khác Sở VHTTDL/Sở Du lịch

Online: 597

Số lượt truy cập trong tháng: 3.812.551

Số lượt truy cập trong năm: 24.989.979