– Ngày 24/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2351/QĐ-TTg phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ đến ...
– Ngày 12/11/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2050/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, ...

Hết bài viết

Hết trang để tải

Online: 540

Số lượt truy cập trong tháng: 3.626.473

Số lượt truy cập trong năm: 29.451.001