Hoạt động của Tổng cục (1.619 bài viết)
- Ngày 16/4/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã tổ chức tập huấn và triển khai Tổng đài du lịch Việt Nam 1039 cho Sở Du lịch ...
– Đây là mục tiêu của Diễn đàn Du lịch nội địa toàn quốc 2021 do Tổng cục Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam ...
- Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác thống kê, đảm bảo thông tin trung thực, đầy đủ và chính xác giúp các cơ quan quản lý nhà ...

Hết bài viết

Hết trang để tải

Online: 299

Số lượt truy cập trong tháng: 1.805.816

Số lượt truy cập trong năm: 8.264.901