Hoạt động của Tổng cục (1.603 bài viết)
Hội đồng Thi tuyển công chức Tổng cục Du lịch thông báo kết quả điểm phúc tra kỳ thi tuyển công chức năm 2011.
Ngày 1/11/2011, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 1080/TCDL-LH thông báo về tình hình lũ lụt ở Thái Lan và đưa ra các yêu cầu đối với ...
Ngày 18/10/2011, Tổng cục Du lịch đã có công văn đồng ý cho phép Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Dân lập Văn Lang mở ...
Ngày 10/10/2011, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 987/TCDL-LH mời các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, các doanh nghiệp khách sạn từ 3 đến 5 sao ...
Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Du lịch năm 2011 thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tại biểu đính kèm dưới ...

Hết bài viết

Hết trang để tải

Online: 228

Số lượt truy cập trong tháng: 374.590

Số lượt truy cập trong năm: 4.309.570