Quyết định 45/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của Doanh nhân APEC

Tên văn bản: Quyết định 45/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của Doanh nhân APEC
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 28/02/2006
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 13/03/2006
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 45/2006/QĐ-TTg
Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: QD45 28022006.doc