Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Tên văn bản: Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 28/04/2000
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 01/08/2000
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Luật, Pháp lệnh
Số hiệu: 24/2000/PL-UBTVQH10
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: PL24 2842000.doc