Nghị định 27/2003/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tên văn bản: Nghị định 27/2003/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 19/03/2003
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 03/04/2003
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 27/2003/NĐ-CP
Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: ND27 1932003.doc