Nghị định 94/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch

Tên văn bản: Nghị định 94/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 19/08/2003
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 03/09/2003
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 94/2003/NĐ-CP
Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: ND942003CP.doc