Quyết định 97/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục Du lịch giai đoạn 2003 - 2005

Tên văn bản: Quyết định 97/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục Du lịch giai đoạn 2003 - 2005
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 14/05/2003
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 29/05/2003
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 97/2003/QĐ-TTg
Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: QD97 1452003.doc