Quyết định 99/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổng Công ty du lịch Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

Tên văn bản: Quyết định 99/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổng Công ty du lịch Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 01/06/2004
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 16/06/2004
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 99/2004/QĐ-TTg
Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: QD99 0162004.doc