Quyết định 05/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh

Tên văn bản: Quyết định 05/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa - Thông tin
Ngày ban hành: 06/02/2003
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 21/02/2003
Ngày hết hiệu lực: 01/07/2013
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 05/2003/QĐ-BVHTT
Người ký: Bộ trưởng Phạm Quang Nghị
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: QD05 06022003.doc