Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch

Tên văn bản: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 30/12/2008
Lĩnh vực ban hành: Lữ hành
Ngày có hiệu lực: 03/02/2009
Ngày hết hiệu lực: 15/01/2009
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 89/2008/TT-BVHTTDL
Người ký: Bộ Trưởng BVHTTDL Hoàng Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: Thong tu89_LH.doc