Quyết định 217/QĐ-TCDL ngày 15/6/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về việc ban hành Hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia về phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

Tên văn bản: Quyết định 217/QĐ-TCDL ngày 15/6/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về việc ban hành Hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia về phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch
Cơ quan ban hành: Tổng cục Du lịch
Ngày ban hành: 15/06/2009
Lĩnh vực ban hành: Lưu trú du lịch
Ngày có hiệu lực: 15/06/2009
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 217/QĐ-TCDL
Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: QD217-2009-TCDL.pdf