Thông tư 79/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước

Tên văn bản: Thông tư 79/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 15/09/2005
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 30/09/2005
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 79/2005/TT-BTC
Người ký: Thứ trưởng Huỳnh Thị Nhân
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: Thongtu79-2005-BTC.pdf