Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL

Tên văn bản: Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 07/06/2011
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 25/07/2011
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 07/2011/TT-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Thongtu072011.pdf