Quyết định 2942/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tên văn bản: Quyết định 2942/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 14/09/2011
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 14/09/2011
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 2942/QĐ-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: QD_2942.doc