Thông tư 13/2011/TT-BVHTTDL ban hành ngày 7/11/2011 Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ VHTTDL

Tên văn bản: Thông tư 13/2011/TT-BVHTTDL ban hành ngày 7/11/2011 Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ VHTTDL
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 07/11/2011
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
Ngày hết hiệu lực: 01/01/2014
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 13/2011/TT-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: TT132011BVHTTDL.doc