Quyết định 2473/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Tên văn bản: Quyết định 2473/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 30/12/2011
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 30/12/2011
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 2473/QĐ-TTg
Người ký: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Quyetdinh2473TTG.pdf