Chỉ thị 251/CT-BVHTTDL về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ hội

Tên văn bản: Chỉ thị 251/CT-BVHTTDL về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ hội
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 04/12/2012
Lĩnh vực ban hành: Lữ hành
Ngày có hiệu lực: 07/12/2012
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Chỉ thị
Số hiệu: 251/CT-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: Chithi251.pdf
   
Các văn bản khác