Quyết định 2284/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/11/2013: Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc và Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc

Tên văn bản: Quyết định 2284/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/11/2013: Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc và Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 26/11/2013
Lĩnh vực ban hành:
Ngày có hiệu lực: 26/11/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 2284/QĐ-TTg
Người ký: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: 2284QD-vv-quy-hoach-chung-Khu-du-lich-thac-Ban-Gioc.pdf