Quyết định 201/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tên văn bản: Quyết định 201/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 22/01/2013
Lĩnh vực ban hành:
Ngày có hiệu lực: 22/01/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 201/QĐ-TTg
Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: QHTTPT.pdf