Quyết định 2161/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tên văn bản: Quyết định 2161/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 11/11/2013
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 11/11/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 2161/QĐ-TTg
Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: 2161.pdf